Ποιοι ειμαστε

Ιδρυτής

Ιδρυτής της εταιρίας είναι ο οικονομολόγος Γεώργιος Βέρροιος Νάνος με 20ετή προυπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο.

Τα εργαλεια μασ

Εργαλεία της καθημερινής ενασχόλησης μας απότελούν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ευρωπαικά και εθνικά προγράμματα, εναλλακτικές μορφές επενδύσεων και εξεύρησης πόρων, μέσα από μία νέα διαχείριση ταμειακών ροών (internet, pos, clouds, κα).

Η εμπειρια μας

Έχοντας εξυπηρετήσει εκατοντάδες δανειακές υποθέσεις και χιλιάδες επενδυτικές λύσεις, δημιούργησε τη NOVAPLUS Συμβουλευτική το 2012, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρεται το ίδιο υψηλό επίπεδο σχέσεων στους πελάτες , σε διάφορα χρηματοοικονομικά θέματα. Μετά από 10 έτη οικονομικής κρίσης, η νέα ελληνική οικονομική κατάσταση απαιτεί γνώσεις και δυνατότητες που ξεφεύγουν από το έως τώρα παραδοσιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Έχοντας αναλάβει το ρίσκο ίδρυσης μιας επιχείρησης μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα, ατενίζουμε μαζί με όλους τους πελάτες μας, με περίσσια αισιοδοξία, το μέλλον.