ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤΟΙΚΟΝ 2021

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». Aφορά κτήρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αιτήσεις υποβάλλονται από την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2021 και για έναν ημερολογιακό μήνα. Το πρόγραμμα επιδοτεί 200 ευρώ το τετραγωνικό, δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, δεν ισχύει η σειρά προτεραιότητας με βάση τη χρονική υποβολή της αίτησης και λαμβάνει υπ’ όψιν τις κλιματικές συνθήκες ανά περιοχή της Ελλάδας.

Τα ποσοστά επιδότησης με βάση το εισόδημα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ. ποσοστό επιδότησης 75%.
  • Από 5.000 έως 10.000 ευρώ ατομικό και από 10.000 έως 20.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 70%.
  • Από 10.000 έως 20.000 ευρώ ατομικό και από 20.000 έως 30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.
  • Από 20.000 έως 30.000 ευρώ ατομικό και από 30.000 έως 40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
  • Από 30.000 έως 50.000 ευρώ ατομικό και από 40.000 έως 60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%.

Η επιδότηση αφορά τις εξής εργασίες:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Tοποθέτηση/Aναβάθμιση θερμομόνωσης.
  • Aναβάθμιση συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).