Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Επιδότηση 80% και έως €24.000. Υποβολή αιτήσεων από 05/05 έως και 06/08/2021. Επιλέξιμες Παρεμβάσεις: Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης). Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα…

Continue Reading Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Εστίαση: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 14/5/21 έως και τις 30/7/2021. Αφορά επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον…

Continue Reading Εστίαση: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης για Προμήθεια Πρώτων Υλών